Mitscha Adam (1892–1992)

Informacja biograficzna

studiował teorię i kompozycję w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie oraz prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W 1921 r. uzyskał tytuł doktora praw. W 1929 r. przeniósł się do Katowic, gdzie podjął pracę w organizowanym wówczas Śląskim Konserwatorium Muzycznym. Od roku 1945 aż do czasu przejścia na emeryturę (1962) był zatrudniony na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Piastował m.in. funkcję dziekana i rektora tej uczelni. Prowadził bogatą i wielokierunkową działalność: pedagogiczną, twórczą, publicystyczną, popularyzatorską.

Kompozycje na akordeon

tytułrok ukończeniaskład wydawca
Miniatury1968akordeon solomanus
Obrazki śląskie (Sucha lipka, Patyjok, U sąsiada, Sikoreczka, Taniec)1963akordeon soloPWM
Suita1961akordeon soloPWM

Katalog polskiej muzyki akordeonowej, (cc) Elżbieta Rosińska 2001–2012

PowrótPowrót