Bogusławski Edward (1940–2003)

Informacja biograficzna

studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (teoria muzyki u Adolfa Dygacza i kompozycja u Bolesława Szabelskiego). Studia kompozytorskie uzupełniał u Romana Haubenstock-Ramatiego w Wiedniu. Jest laureatem kilku konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą (wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu w 1971 r. za Concerto per oboe e orchestra).

Ważniejsze kompozycje

— Intonazioni na 9 instrumentów (1962); — II Kwartet smyczkowy (1963); — Sygnały na zespół symfoniczny (1966); — Canti per soprano e orchestra (1967); — Concerto per oboe e orchestra (1968); — Musica per Ensamble MW 2 (1970); — Impromptue na flet, altówkę i harfę (1972); — Ewokacja na baryton i orkiestrę (1974); — Sonata Belzebuba, opera kameralna (1977); — Preludii e cadenza per violino solo (1979); — Polonia, poemat symfoniczny na skrzypce i orkiestrę (1984); — Gra snów, dramat muzyczny wg Strindberga (1985); — Gaude Mater Polonia na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1990);

Kompozycje na akordeon

tytułrok ukończeniaskład wydawca
Supplement2002akordeon solo 
Impromptu^II^A1999kwartet smyczkowy i akordeon 
Adagio e vivo1998akordeon solomanus
Pieśni Safony na żeński głos recytujący, flet, perkusję i 2 akordeony1998recit, fl, batt, 2 accmanus
Miniatury dziecięce1996akordeon solo 
Studi per fisharmonica1995 Edizioni Curci (Milano)
Miniatury I–III (1991–1993)1993 WSP
Musica per 2 accordeoni19902 akordeonymanus
Musica per Ensamble d’Accord198910 akordeonówmanus
Continuo II1988akordeon solomanus
Continuo I19875 akordeonówmanus
Divertimento III1986skrzypce, wiolonczela i akordeonmanus
Capriccioso1985akordeon soloDEF
Concerto per accordeono, batteria e archi1985 manus
Trzy postludia1982akordeon solomanus
Divertimento II19815 akordeonówAA

Katalog polskiej muzyki akordeonowej, (cc) Elżbieta Rosińska 2001–2012

PowrótPowrót