Katalog polskiej muzyki akordenowej

E. Rosińska

Elektroniczny katalog polskiej muzyki akordeonowej ma służyć popularyzacji dorobku polskich twórców i zapoznawać wykonawców ze współczesną literaturą. W chwili obecnej (styczeń 2012) umieszczonych jest w nim ponad 850 kompozycji i informacje biograficzne o ponad 150 polskich kompozytorach. Katalog polskiej literatury akordeonowej jest kontynuacją pracy Włodzimierza Lecha Puchnowskiego i Zbigniewa Koźlika. Informacje o utworach skomponowanych w latach 1996--2004 zebrano na podstawie korespondencji z kompozytorami i wykonawcami.

Ostatnia zmiana katalogu: 15 lutego 2012.


Powrót do katalogu głównego

(cc) Elżbieta Rosińska, 2001, 2003–2007, 2008, 2012 -- pewne prawa zastrzeżone.
Dokument jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska . Pewne prawa są zastrzeżone na rzecz autorów (Elżbieta Rosińska). Zezwala się na rozpowszechnianie/wykorzystanie dokumentu, pod warunkiem zachowania informacji o posiadaczach praw i stosowanej licencji.